fbpx

bilgi@demoajans.com

0548 888 33 66

Pzt – Cum 09:00-18:00

Sorumluluk Reddi

LMY TRADING LTD. (Bundan Sonra Demo Ajans olarak anılacak.), sunulan bilgilerin güncelliği, doğruluğu, bütünlüğü ve kalitesi konusunda hiçbir sorumluluk taşımaz. Demo Ajans’ın isteyerek ve bilerek ya da ağır kusurlu hareket etmemiş olduğu sürece, sunulan bilgilerin kullanımı ya da kullanılmamasının veyahut yanlış ya da eksik bilgilerin kullanımının yol açtığı maddi ya da manevi zarardan Demo Ajans sorumlu tutulamaz. Web sitesi içeriği değişebilir ve bağlayıcı değildir. Demo Ajans, sayfanın bazı kısımlarını ya da içeriğin tamamını özel bir bildirimde bulunmadan değiştirme, içeriğe eklenti yapma, silme ya da yayını geçici ya da sürekli olarak kaldırma hakkını saklı tutar.

MAİLLER Sorumluluk Reddi: e-posta mesajı ve onunla iletilen tüm ekler gönderildiği kişi ya da kuruma özel olup, gizli imtiyazlı, özel bilgiler içerebileceği gibi gizlilik yükümlülüğü de taşıyor olabilir. Bu mesajda ve ekindeki dosyalarda bulunan tüm fikir ve görüşler sadece adres yazarına ait olup, Demo Ajans’ın resmi görüşünü yansıtmaz. Demo Ajans e-posta içeriğindeki bilgilerin kullanılması nedeniyle hiç kimseye karşı sorumlu tutulamaz. Mesajın yetkili alıcısı veya alıcısına iletmekten sorumlu kişi değilseniz, mesaj içeriğini ya da eklerini kullanmayınız, kopyalamayınız, yaymayınız, başka kişilere yönlendirmeyiniz ve mesajı gönderen kişiyi derhal e-posta yoluyla haberdar ederek bu mesajı ve eklerini herhangi bir kopyasını muhafaza etmeksizin siliniz. Kurumumuz size, mesajın ve bilgilerinin değişikliğe uğramaması, bütünlüğünün ve gizliliğin korunması konusunda garanti vermemekte olup, e-posta içeriğine yetkisiz olarak yapılan müdahale, virüs içermesi ve/veya bilgisayar sisteminize verebileceği herhangi bir zarardan da sorumlu değildir.

BAĞLANTILAR

Demo Ajans’ın sorumluluk alanı dışında bulunan yabancı internet sitelerine olan doğrudan ya da dolaylı bağlantılarda (“Links”), sadece ve sadece Demo Ajans’ın bu sayfalardaki içerikten haberdar olması ve hukuka aykırı içeriklerin kullanımını teknik açıdan engelleyebilecek durumda olması koşulunda bir sorumluluk yükümlülüğü söz konusu olabilir. Demo Ajans, bağlantının verildiği zamanda bağlantı verilen sitelerde hukuka aykırı herhangi bir içeriğin yer almadığını açıkça belirtir. Bağlantı verilen sayfaların güncel ve gelecekteki düzenleri, içerikleri veyahut eser sahipliği üzerinde Demo Ajans’ın hiçbir etkisi bulunmamaktadır. Bu yüzden Demo Ajans, bağlantı verilen tüm sayfaların, bağlantının kurulmasından sonra değiştirilen içeriklerini tanımadığını açık bir şekilde belirtir. Bu beyan, Demo Ajans’ın web sitelerinde verilen tüm bağlantılar ve Demo Ajans tarafından kurulmuş ziyaretçi defterleri, tartışma forumları ve e-posta listelerinde üçüncü şahıslar tarafından yapılan beyanlar için de geçerlidir. Yasadışı, hatalı ya da eksik içerikten ve özellikle de bu tür sunulan bilgilerin kullanımı ya da kullanılmamasından doğan zararlardan sadece ve sadece bağlantının verildiği sayfanın sağlayıcısı sorumludur. Burada, bir bağlantı üzerinden ilgili yayına yönlendiren kişi sorumlu değildir.

TELİF HAKKI VE MARKA HUKUKU

Demo Ajans, yayınlarda kullanılan grafik, ses kaydı, video parçası ve metinlerin telif haklarını göz önünde bulundurmak için gerekli çabayı gösterir, bunun için Demo Ajans kendisi tarafından oluşturulmuş grafik, ses kaydı, video parçası ve metinleri kullanmaya ya da lisanslı olmayan grafik, ses kaydı, video parçası ve metinlere başvurmaya çaba gösterir. Web sitesinde anılan, kimi durumlarda üçüncü şahıslar tarafından korunan marka ve ticari isimler, herhangi bir kısıtlama olmaksızın yürürlükte olan marka hukuku ve mülkiyet hakkı mevzuatına tabidir. Bir markanın sadece anılmış olması, o markanın üçüncü şahısların hakları tarafından korunmadığı çıkarımına yol açmaması gerekir. Demo Ajans tarafından oluşturulmuş yayınlanan unsurların telif hakkı sadece ve sadece Demo Ajans’a aittir. Bu tür grafik, ses kaydı, video parçası ve metinlerin başka elektronik ya da basılı yayınlarda çoğaltılması ya da kullanımı, Demo Ajans’ın iznine tabidir.

VERİLERİN GİZLİLİĞİ

İnternet sayfalarında, kişisel ya da ticari bilgilerin (e-posta adresi, isim, adres) girilmesi imkanının var olduğu yerlerde, bu verilerin kullanıcı tarafından ifşası kullanıcının kendi rızasına bağlıdır. Teknik açıdan mümkün ve makul olduğu sürece, kullanıcıların bu tür veriler sunmadan ya da anonim verilerle veyahut takma isim kullanarak, sunulan tüm hizmetleri kullanmasına ve bunlar için ödeme yapmasına izin verilir. 18 yaşını doldurmamış kişilerin, ebeveynlerinin ya da velayet sahiplerinin izni olmadan tarafımıza kişisel bilgi vermemesi gerekmektedir. Çocuk ve gençlerden kişisel bilgi talep etmiyor, toplamıyor ve üçüncü şahıslara iletmiyoruz.

İŞBU SORUMLULUK REDDİNİN HUKUKİ GEÇERLİLİĞİ

İşbu sorumluluk reddi, bu açıklamayla ilintili web sitesinin ayrılmaz bir parçası olarak kabul edilmelidir. Bu metnin bazı parçaları ya da metindeki bir takım ifadeler, yürürlükteki mevzuata uymuyorsa, uymaz hale gelmişse ya da tamamen uymuyor ise, bu durum belgenin geri kalan kısmının içerik ve geçerliliğini etkilemez.

GOOGLE ANALYTICS

Bu web sitesinde Google Inc. Firmasının web analizi hizmeti olan Google Analytics kullanılmaktadır. (Google) Google Analytics, bilgisayarınıza kaydedilen ve sizin, internet sitesi kullanımınızın analizi mümkün kılan çerezleri, yani küçük metin dosyalarını kullanmaktadır. Bu web sitesini kullanımınıza ilişkin, çerez tarafından oluşturulan veriler (buna IP adresiniz de dahildir), ABD’de bulunan, Google’a ait bir sunucuya gönderilir ve orada depolanır. Google, bu bilgileri, web sitesi kullanımınızı değerlendirmek, web sitesi etkinlikleri hakkında siteyi işletenler için rapor oluşturmak, ayrıca da web sitesi ve internet kullanımı ile bağlantılı başka hizmetler sunmak için kullanmaktadır. Yasal olarak öngörülmesi ya da üçüncü şahısların, Google’ın siparişi üzerine bu bilgileri işlemesinin söz konusu olması durumlarında, Google bu bilgileri üçüncü şahıslara iletecektir. Google, IP adresinizle Google’ın diğer verileri arasında kesinlikle bir bağlantı kurmayacaktır. İsterseniz, tarayıcı yazılımınızdaki ayarlar üzerinden çerezlerin bilgisayarınıza kurulmasını önleyebilirsiniz. Fakat bu durumda, bu web sitesinin tüm fonksiyonlarından eksiksiz olarak yararlanamayacağınız olasılığının bulunduğunu belirtmek isteriz. Bu web sitesini kullandığınızda, sizden elde edilen verilerin Google tarafından yukarıda belirtilen şekil, kapsam ve amaçta kullanılabileceğini kabul etmiş sayılırsınız. Düzenleyen: demoajans.com